Tester av Omega30 

Diverse tester av Omega30, insänt av Rolf Gyhlenius