Om Omega30-Klubben


Omega30-klubbens syfte

Omega30-klubben är en ideell förening vars syfte är att samla och sprida kunskap om, skapa intresse för och verka för gemensamhet I allt som har att göra med segelbåtar av typen Omega 30. Klubben är öppen för alla och verkar i huvudsak via sin självklara samlingspunkt på Internet - www.omega30.se.

Styrelsen

Klubbnytt (ordförandeord)

Club news (english version)

Vår historia


Omega30-Klubbens historia

Omega30-Klubben kan räkna sitt ursprung från hösten 2003 då några Omega30-seglare observerade en annan Omega30-seglares intresseförfrågan på webben om att bilda någon slags klubb med Omega30:an i fokus.
Kontakter mellan dessa voro snart etablerade. Då ca 300 båtar är byggda, och då inget klassförbund eller ägarklubb funnits över åren sedan 1983 bedömdes tiden mogen att pejla intresset landet över. Genom tillmötesgående från tidningarna "Segling" och "Praktiskt Båtägande" gick ett upprop ut som omgående möttes av ett mycket positivt gensvar. Det stod alltså snabbt klart att initiativet var efterlängtat. Det befanns även lämpligt att sikta på en webb-baserad verksamhet, inkluderande en ideell förening, för vilket ändamål en stadga nu är utarbetad. Som gemensam mötesplats installerades en hemsida, www.omega30.se, och som startade den 15 februari 2004. 

Det första styrelsemötet ägde rum den 20 November 2004. Det var första gången som medlemmarna i styrelsen faktiskt träffades, trots att klubben levt i nästan ett helt år. 

Den 12 Mars 2005 hölls Omega30-klubbens första Årsmöte! Protokoll därifrån finns på medlemssidorna.


Ordförandeord April 2006
Så var åter våren här och vi med den!

Visst är det härligt när livet i båthamnen vaknar till liv och drömmar om sommaren tar plats i våra sinnen. Omega30-klubben har också startat upp och årsmöte hölls i mars månad i samband med båtmässan i Stockholm. Vi hade den här gången bjudit in Jonas Boding och Anders Ekholm för att prata segel och trimning. För er som vill så finns mina anteckningar att läsa i medlemsforumet.

De är min förhoppning att vi den här sommaren kommer i gång med lokala aktiviteter kusten runt. Jag tänker då på teknikkvällar, LYS-seglingar, grillafton, ja allt som som leder till att vi lär känna varandra och allas våra båtar bättre. Det är så vi skall gå vidare och jag vill uppmuntra er alla skapa dessa möten. Klubben kommer att stötta er och vi i styrelsen finns till förfogande för eventuella frågor och publicering av kallelser på hemsidans förstasida.  Det är därför bra om ni då och då kikar in för att hålla er uppdaterade för det kommer att hända saker här och var.

Många seglarhälsningar
Rikard

Tidigare publicerad klubbinformation...


A word from the chairman in April 2006

It is spring again!

It is lovely when life returns to the harbour and dreams of summer starts to occupy our minds. Your Omega30-club has woken up as well and the annual meeting was held during Mars at the Stockholm boat fair. This time Jonas Boding and Anders Ekholm where invited guests to speak about sails and trim. My notes are available on the member pages.

During this season I like to encourage you to start local gatherings on subject or activities like: Technique, sailing, barbeque or just anything which makes it possible for us to see each others and learn more about our boats. The club will support you and please make contact with us in the board if there are questions or if you want to publish a call for the meeting on the front page. Keep your self up to date by navigating to our homepage now and then or you might miss something.

Fair winds
Rikard

 


Styrelsen Omega30-Klubben:

Ordförande och firmatecknare Rikard Bensryd
Kassör - som tillika är firmatecknare jämte ordföranden samt Webmaster Alexander Barnard
Sekreterare, matrikelansvarig samt ansvarig för tävlingsfrågor Christer Tengström
Ledamot med ansvar för norrlandskusten Ulf Lindgren