Gåva till Svenska Sjöräddnings Sällskapet (inlagt 2012-12-05)


I enlighet med beslutet om nedläggning av Omega 30 klubben har nu klubbens donation till Svenska Sjöräddnings Sällskapet betalats in. Gåvan är inbetalad i namnet "Upplösandet av Omega 30 klubben". Kan ses på SSRS hemsida, www.ssrs.se, samt i deras kommande årsredovisning för 2011.

Alex 
 

Några ord från klubbens avgående ordförande


Avgående ordföranden passar på och tar tillfället i akt för att tacka avgående styrelse samt också tidigare styrelsemedlemar för all tid och engagemang som ni avsatt för klubben och uppbyggnaden av hemsidan. Jag vill även rikta ett stort tack till alla er andra som på olika sätt varit en del av klubben och hemsidans utveckling. Genom era gemensamma bidrag och insatser har vi skapat en fin och matnyttig sida väl värd att slå vakt om även framgent. Det är därför min fasta övertygelse att den nya lösningen är till det bästa för alla oss med suktande intresse för Omega30. Lycka till nu Alexander och vila i att vi är många som tacksamt kommer att kryssa in på sidan även i fortsättningen!

Seglarhälsningar,

Rikard 
 

Protokoll extra medlemsmöte i Omega-30 klubben


Extra medlemsmöte Omega 30 klubben
2011-04-26

Deltagare: Rikard Bensryd ordförande, Alexander Barnard kassör, Christer Tengström sekreterare

Mötesledaren Alexander öppnar mötet.

I enlighet med beslutet på årsmötet 2011-03-26, beslutade extramötet att Omega 30 klubben läggs ner. Dock kommer klubbens hemsida att leva vidare i regi av Alexander. Den kommer dock att byta namn till Omega30-siten, eller något i den stilen.

Allt material på hemsidan kommer att göras publikt åtkomligt, dvs inloggningen till medlemssidorna kommer att tas bort. Som en följd av detta kommer hemsidan även att struktureras om. Forumet kommer att vara kvar och de som har konotn på forumet kommer att få ha dem kvar. Dessutom kommer att läskonto att skapas, givet att tekniskt stöd finns för det. Det kommer också att finnas möjlighet att ansöka om konto för nyblivna ägare till Omega 30 båtar.

Ekonomi:

Klubbens kassa består av 15 718,07 kr. Mötet beslutade att klubben skall betala den kortfristiga skuld som klubben har till vår tidigare webmaster Ingvar Johansson om 705 kr. Klubben lämnar även ett ekonomiskt driftsbidrag till Alexander på 2500 kr. Detta bidrag syftar till att hemsidan blir kvar under minst 5 år samt till eventuella inköp av programvara som kan behövas. Resterande summa, 12 513,07 kr, skänks till Sjöräddningssällskapet i enlighet med stadgarna.

Det är styrelsens fasta övertygelse att detta är den bästa utvecklingen för hemsidan då den övriga klubbverksamheten, så som träffar och andra aktiviteter, inte har tagit fart. För ingen i styrelsen vill att den samlade informationen på hemsidan skall försvinna, utan hemsidan kommer även i framtiden vara den naturliga mötesplatsen för Omega 30 ägare.

Stockholm 2011-04-26

Rikard Bensryd ordförande, Christer Tengström sekreterare, Alexander Barnard kassör
///

Protokoll årsmötet Omega30 klubben 2011 (inlagt 2011-03-29)


Årsmöte Omega 30 klubben.

2011-03-26

 

Deltagare: Rikard Bensryd ordförande, Alexander Barnard kassör och Christer Tengström sekreterare.

 

Mötesledaren Alexander öppnar mötet.

 

Alexander redogör för klubbens ekonomi för åren 2009 och 2010.  Se separat inlägg.

Han meddelade att före detta webmastern Ingvar skall ersättas för utlagd webhotellskostnad.

 

Diskussion om framtiden.

Det diskuterades om hur vi vill gå vidare med klubben och det enade förslaget är att klubben läggs ned men att hemsidan lever kvar i någon form.

All info och fakta läggs på Alex privata domän, forum och kontaktuppgifter tas bort.

På hemsidan skall det även finnas möjlighet till ge ekonomiskt stöd för att hålla den levande. Kostnad för t ex domännamn och webhotell.

 

För att detta ska bli möjligt så reserverar vi 4000:- ur klubbens kassa för att kunna köpa en ombyggnad av hemsidan. Vem eller vilka som kommer att göra detta är i dagsläget inte klart.

 

Överskjutande del av klubbens pengar kommer att skänkas till SSRS, allt enligt stadgarna.

 

Nytt möte bokat 26/4-2011 klockan 20.00 för att ta beslut i frågan.
 

Nya krafter krävs om klubben ska leva vidare!

Omega 30-vänner, ett nytt år har tagit sin början och säsongen 2011 rycker närmare. Styrelsen, liksom alla ni som är eller vill bli medlemmar har haft och ser glädjen och nyttan med att dela båtintresset med likasinnande ägare. Bra så lång men vi har tyvärr haft svårt att realisera ett kontinuerligt och brett engagemang som säkerställer klubbens fortvarighet.  Vi har tills för ett år sedan haft ett aktivt styre som verkat för klubbens bästa, om än i en tynande anda av tillförsikt om att finna färska krafter som vill ta klubben vidare in i framtiden. Det gångna året har varit ett förlorat år och styrelsen verkar nu för att inleda avveckling av klubben enligt ordning som stadgarna föreskriver, det såvida inte en ny styrelse kan utses å det snaraste. Om du som Omega 30-ägare kan tänka dig att ta en styrelse plats är dags att AGERA NU och anmäla intresset till styrelsen som i sin tur kallar till årsmöte för behandling av frågan.
 
Vänligen men bestämt,
Styrelsen genom Rikard (ordf.)
///

Än kan Hon!

Styrelsen blev sprudlande glada när vi hittade ett kappseglingsresultat där en Omega 30 vunnit hela tävlingen. Mindre smickrande (för styrelsen dvs) är kanske de faktum att resultatet är från 2008 :(. Men vi skickar ett gäng ryggdunkar för Anders Joachimsson för hans totalseger i Hyundai Cup 2008!

///

Rapport från sommarträffen 2009 i Korshamnsviken, Stockholms skärgård

 

Årets träff var inte så välbesökt, 2 Omegor trotsade vädergudarna som inte riktigt var med oss denna gång. Vi gick hemifrån Gålö sent på fredag och svajankrade i en vik på Ornö. Vaknade till strilande regn på lördag morgon, pest. Vinden som SMHI lovat fanns inte, regnställ på. Järngenua Ornöström norrut lösandes melodikrysset. På Jungfrun ljusnade himlen från söder och regnet upphörde och någon typ av västvind kom. Upp med seglen och hasade iväg till Korshamnsviken som vi anlände ca 14:00.

 

Förtöjningen vid den av regnet såphala berghällen längst in klarade vi utan bestående men. Nu sken solen riktigt varmt och skönt, berghällen torkade snabbt. Ca.30 min senare kom nästa Omega nr 121 med Melker och Pia Eriksson/Dahl ombord boendes i Uppsala med hemmahamn norr om Kapellskär. Dom hade haft det lite tuffare med hård SV under fredagen. Ändå hade de sågat sig ned till träffen ca 40 nm, bra gjort!

 

Det visade sig vara gamla bekanta, vi träffades i Mariehamn i somras så jag passa såklart på att göra lite pr för träffen. Efter lite småprat om ditt och datt är det dags för båtbesiktning . Jag tar upp lite som jag har ändrat/förbättrat sen förra träffen. Lagt ny teak i sittbrunnen samt akterdäck. Köpt en s.k. Singelrevsbom av Benn’s modell. Ny Furlex 100, gliderfock från Gransege, monterat en gasfjäder på stuvluckan i sittbrunn samt satt in sidorutor i sittbrunnskapellet. Om någon vill ha info. angående för och nackdelar med mina grejer, är det bara att höra av sig.

 

Melker och Pia hade satt in ny motor, en Yanmar 2 cyl. med 50 amp generator samt en 220 v omformare till en kylkompressor. Dom har frys i båten, is till drinken imponerande. Sittbrunnskapellet var egen tillverkning med avtagbara sidor på höga bågar och ljus väv på insidan, verkligen rymligt. Det är spännande att kika runt i varandras båtar prata lite om alla ändringar som gjorts. Ingen båt är den andra lik.

 

Tiden går fort när man har trevligt och mycket att prata om och plötsligt är det middagsdax som var gemensam i sittbrunnen. Kvällen blev sen, natten lugn med lite kluck i aktern bara.

 

Vi vaknade till strålande väder på söndagsmorgon med en frisk SV vind. Melker och Pia gick tidigt då de hade en lång resa hem. Själva fick vi en frisk kryss hem till Gålö.

 

Nu börjar höstmörkret komma och säsongen 09 är snart slut. Sen blir det vinter och då blir det tid att planera nya kluriga lösningar som höjer seglingsprestanda och komforten i våra Omegor.

Nästa år träffas vi igen på någon solvarm klippa och har mysigt i solen samt kollar allt klurigt vi hittat på.

 

Åke/Evy Flink

Omega 220

///

Träff i Korshamnsviken, Stockholms skärgård

Glädjande nyhet!

Det blir en träff i Stockholms skärgård i sommar. Datumet är bestämt till 22-23/8 och platsen är Korshamnsviken, position 59 14,9 N 18 38,1 O. För två år sedan var vi 4 båtar på denna träff, se längre ner på sidan. Förhoppningen är naturligtviss att det blir fler denna gång. Förbered er för trevligt sällskap och gemensam middag på klipporna.

Välkomna // Åke och Evy Flink

///

Mälarträff i Strängnäs

Helgen 27-28 juni träffas vi i Strängnäs. Förhoppningen är att detta skall bli en årligen återkommande träff. Vi kommer att prata om våra båtar, umgås och ha det trevligt. Tanken är också att vi äter en gemensam middag.

Väl mött! // Christer Tengström och Alexander Barnard

///

Rapport från årsmötet 2009

Lördagen den 28/3 hade vi årsmötet i klubben. Antal deltagare var 4 st. Förutom de stadgeenlig punkterna diskuterade vi hur vi kan få tillstånd fler aktiviteter, i första hand sommar träffar. Dessa träffar är enkla att arrangera, utse en tid och en plats. Ta sedan kontakt med webmaster för att annonsera träffen på omega30.se.

För närvarande planeras en träff i Mälaren, troligtviss i juni och som kommer att hålla till i Strängnäs. Vi hoppas på att någon tar sig an att återupprepa sommarträffen i Stockholms skärgård som vi har haft ett par gånger tidigare, se tidigare rapport. Dessutom vore det roligt om det kunde bli en på västkusten.

Styrelsens samansättning för 2009 finns här.

///

Årsmöte 2009

Plats:             Ericsson AB, Kistavägen 25, Kista, Stockholm
Lokal:            North Sea
Datum:          Lördagen 2009-03-28
Tid:               14.00 – 16.00

Det kommer även att vara möjligt att delta i mötet via telefon. För att deltagande, ring 010-719 9500 och ange pinkod 85873.

 

Väl mött!

///

2008 års Styrelse

 

Styrelsen som den ser ut I sin helhet efter senaste årsmötet. F.v:

Alexander Barnard (kassör), Rikard Bensryd (Ordf.), Christer Tengström, Ulf Linden.

 

Protokoll  från årsmötet finns inom kort på sidan (dokument länken).

Styrelsen önskas lycka till med säsongen och kommande verksamhetsår!

Omegaträff Korshamnsviken

Strax innan inloppet till Korshamnsviken ser vi S-126. Det är Lina med Anders Johansson ombord. Skönt, då är vi minst två båtat även i år. Anders har seglat från Österviken, Lökaö i en ökande SV vind som toppade på ca 14 m/s. En vind som tog Åke och Evy Flink till träffen på 4 timmar från Morarna, Gålö med Les Must som sist anlända båt. Två härliga prestationer som visar vilken fin seglare Omega 30'an är. Själva har vi fegat med att gå för motor från Bullandö genom ”skogsvägen”, dvs via Strömma kanal och Skenoraströmmen, men jag skyller på vår 10 månader gamla son.

 

När vi tagit oss in i viken såg vi ytterliggare en Omega 30 med en Albin, nej inte en Nova, utan en Delta på styrbordssidan. Novorna var inbjudna till denna träff, men inte en enda dök upp. Fundersamt närmade vi oss båtarna, och jo, de var här för delta i träffen. Det visade sig att Omega 30'an var Tess men Olle och Lillan Bengtsson. Deltan var kompisar till dem, Gunnar och Carola Magnusson, som självklart fick vara med i gemenskapen. Vi fick assistans av Olle vid tillägningen och blev hängande på Tess babordssida då vi inte nådde in till land.

 

När alla kommit till ro inspekterar vi varandras båtar. Tess är kanske mest uppmärksammad, men så är hon också renoverad en hel del, ny tvåspridarrigg, ny motor 20 Hk Beta Marin samt gennaker med löstagbar gennakerpeke. Mycket förnöjsamt demonstrerar Olle maskinens morrande och vi andra kan bara hålla med om att det låter mysigt. I en annan artikel kan du läsa mer om renoveringen av Tess.  Flink’s har även de bytt till en Benn’s rigg men med enkel spridare och konad top. En något graciösare rigg än Isomat riggen som är standard. Faktum är att inga båtar har samma rigg då Lina har en original Seldén rigg, som tillverkaren ville pröva, och Jamila har en original Isomat.

 

Framåt kvällningen har vi gemensam grillning på de solljumna klipporna. Det blev en härlig kväll med god mat och trivsam gemenskap. Den hårda vinden ute på fjärden, den har vi inte märkt av alls i vår skyddade del av viken. Och när den slutade? Det vet jag inte, för vår båt var inte sist med att törna in.

 

Hoppas att vi kan öka deltagarantalet lika mycket nästa år så att det då blir 8 båtar.

 

Ett stort tack till Er alla som var med // Alex, Kassör

 

Årsmöte

Som vi skrev tidigare på sidan kommer årets årsmöte hållas på Älvsjömässan i samband med Allt för sjön. Tiden är lördagen 1 mars klockan 14-16 i rum 257.

Under årsmötet kommer Jan Silfven från Nexus Marine (tidigare Silva) att berätta om deras verksamhet och produkter.

Fullständig kallelse till mötet samt budget för verksamhetsåret 2008 finns att läsa under dokument på medlemssidorna.

Väl mött styrelsen

Årets Omegaseglare

Nu är det dags att skicka in kandidater till 2007 års Omega 30 prestation. Det kan vara en långsegling, en väl genomförd träff, en smart förbättring av båten eller någon annan typ av prestation. Priset är på 1000 kr. Man kan föreslå sig själv eller andra.

 

Förslaget skickas till sekreteraren Christer Tengström senast 27/2.

Årsmöte

Nu är det snart dags för årsmöte i Omega 30-klubben. Mötet kommer att hållas i samband mässan Allt för sjön i Älvsjö. Exakt tid och plats kommer att meddelas snarast här på hemsidan.

Webmastern

 

2007 års Årsberättelse finns nu att läsa under dokument på medlemssidorna.

Omegaträff

Har du båten i Stockholmstrakten boka i helgen 18-19/8. Då blir det träff tillsammans med Novaklubben i Korshamnsviken N59 14,9 O18 38,05. Det blir gemensam grillning och titt i båtar under lördagskvällen. 

Mer info kan fås av Alexander Barnard

Väl mött önskar styrelsen och Alex.

Årets Omegaseglare

I samband med årets årsmöte beslutades att instifta ett pris till den eller de som gjort något extraordinärt med sin Omega. Det kan vara en långsegling, en ombyggnad eller ett tips på förändring av sin båt som många kan ha nytta av.

Om du har förslag på någon eller vill föreslå dig själv hör av dig till någon i styrelsen.

Omegan en riktig segelbåt

En mörk vinterkväll satt man på Stenungsunds Segelsällskap och funderade på vad skall vi ha på omslaget på inbjudan för 2007 års upplaga av Tjörn Runt? En vacker båt sa någon! En riktig racer sa en annan! Det skall vara action i bilden sa en tredje! Denna skall vi ha sa den fjärde och visade upp en bild på ordförande Rikards Omega. Så här blev resultatet.

Foto Olle Högdahl 

Förpikslucka

Ibland våra tekniska tips har vi kunnat läsa om en del båtar som monterat på en ny förpikslucka med skylight i. Tyvärr har det visat sig att glaset i denna lucka har kunna spricka. Det gjorde den under vintern i vår båt Omegan. Jag kontaktade då Calle på Hönö Båtvindrutor som gjort luckan från början om råd vad jag skulle göra. Han berättade då att de börjat tillverka en ny typ av lucka där glaset är utbytt mot en ny kvalitet. Vi har nu haft luckan monterad sedan sjösättning och vi är mycket nöjda med den. Calle meddelar att ni som har en lucka med den gamla mjuka glaset i skall kontakta honom för byte till det nya mot en rimlig ersättning.

 

En för mig okänd medlem har skickat in några bilder på en annan typ av förpikslucka som också skall vara gjord av Hönö Båtvindrutor. Den är något mindre och har inte en böjd form.

Motorbyte och nu rigg på 

Det började förra våren (2006) då jag köpte båten. Vid kontroll av spridarfästen upptäcktes en spricka i masten framför svetsen till spridarfästet. Efter kontakt med Per Skoglund på Benns så konstaterades att detta inte går att laga och ny mast beställdes. Då jag ändå skulle köpa en Nu fock till självslående skenan. Och då jag berättade för Mats Johansson på Gransegel att det skulle bytas rigg tyckte han att det skulle vara kul om man uppgraderade riggen till en tvåspridarrigg med högre förstag. Vi höjde förstaget 1.10 m och beställde en "Gliderfock" med akterrunda och diagonal latta. Dett gjorde att focken blev 5 Kvm större än en normalfock med normallängd på förstaget. Jag kan inte säga om det blev bättre då jag inte hade båten med orginalriggen, men jag seglar om båtar som jag absolut inte ska segla förbi.

Sen var det dags att byta motorn. Valet föll på en Beta Marine som är en kubota i grunden inköpt av Sjöberg motor som även har Yanmar. Jag valde mellan 2 GM och denna. 3 cylindrar och 20 hästar vann över Yanmars 2 cyl. och 18 Hkr. Att få motorn att passa var inte några problem, jag fick kapa ur lite vid flexkopplingen samt såga bort skottet som på min båt sitter plastat mot taket. Nu sitter det en liten list som täcker snittet. ingen större fara. Jag har stålbalkar under motorbädden (finns tydligen inte på alla) så det gick bra att gänga för dom nya tassarna. Jag bytte också reglage, vajrar, slangar, filter, lager, mm. samt även propeller. Jag satte också ett litet element i "sopskåpet under diskhon som ger skön värme från motorn, skönt vår och höst om man brummar lite. Motorn har ett skönt bussljud. (inte minst viktigt som gammal harleyåkare). 

Jag tänkte också komplettera teaken i sittbrunnen. jag har en 30 A med ett litet akterdäck som jag ville ha teak på. Sagt och gjort. Jag gör mallar och sätter igång. Något som gnagt på mig är att när det är blött ute så skvätter det från teakbeklädnaden i sittbrunnen. Jag monterar av en skiva och ser att man lagt tätning lite hur som helst vilket får vatten att komma in under skivan. Bara riva bort hela rasket. Dom duger som mallar. Jag gör dom nya bitarna nån mm. större så det verkligen täcker ytorna där dom gamla suttit. Passar även på att byta skotskena till en med lägre profil. och som går över hela bredden. Byter då ut teakbrädan som den gamla skenan suttit på (över sittbrunnsdurken) till en U-balk i rostfritt. 

Jag har ävan stripat om båten och såg att det fanns ritsar i skrovet där man kan se hur tejpen ska gå, lätt som en plätt. Glöm inte att ha diskvatten på skrovet så att inte tejpen biter utan kan justeras. Den sitter som berget sen när det torkat. 

Om någon har några frågor kan ni kontakta mig på .

Olle Bengtsson

Omegamästare 2006

Tidigare berättade vi om Omegamästaren 2007 Dan Hellström från Lommabuktens SK. Vid resa till Skåne överlämnade Alexander Barnard priset till Dan och hans besättning.

Rapport från årsmötet

Årsmöte Lördagen 10/3

Årsmötet för omega 30 klubben avhandlades på Älvsjömässan i Stockholm 10/3. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Ett par punkter från mötet presenteras nedan.

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2006
  • Räkenskaper för 2006 och budget 2007 godkändes
  • Henn Avasalu avtackades för sin tid i styrelsen
  • Styrelsen omvaldes och ombildades enligt förljande: Ordförande, Rickard Bensryd, Kassör: Alexander Barnard, Sekreterare: Christer Tengström, Ledamöter: Anders Ryberg och Ulf Lindgren
  • Instiftande av pris i Tjörn runt och Årets Omegaseglare

Efter årsmötesförhandlingarna avtackades Henn för sin tid i klubben

2007 års styrelse fastnade även de på bild

Årsmötet avslutades med frågestund med vår gäst Ronald Rybbe.

På gång med Omega30-Klubben

Årsmöte Lördagen 10/3

Omega 30 klubbens styrelse inbjuder till Årsmöte Lördagen 10/3 Klockan 13.00. Årsmötet hålls i  rum 257 på Älvsjömässan i Stockholm. Sedvanliga årsmötesföhandlingar (Kallelse, dagordning, två motioner, budget, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse för 2006 hittar du här). 

Båtbesiktningsman Ronald Rybbe (hemsida) kommer och gästföreläser om våra båtar. Därefter intas scenen av klubbens egne Olle Bengtsson som bjudits in för att berätta om sina omfattande modifieringar och renoveringar av bl.a rigg och motor.

Passa även på att besöka mässan Allt för sjön som pågår denna helg

 

Nytt elsystem

Alexander Barnard delar med sig av sina erfarenheter från ombyggnaden av elsystemet på Jamila. Detta kan ni läsa om på våra tekniksidor

 

Årets Omegamästare är korad

Resultaten från årets kappseglingar har nu sammanställts av kappseglingssektionen. Årets flitigaste och bäste kappseglare är Dan Hellström i Skåne. Grattis till honom. Komplett resultatlista finns på meddlemsidorna

 

Nytt år nya seglingar.

I väntan på att årets seglingssäsong skall dra i gång på allvar så presenterar Christer Tengström en liten rapport från Omegaträffen i Mälaren. Läs om detta på våra medlemsidor

 

Christer har även haft kameran framme vid andra seglingar på Mälaren. Ett urval av dessa bilder hittar ni i bildgalleriet på våra medlemssidor

 

Omega30-Klubben

Omega30-klubben är en ideell förening vars syfte är att samla och sprida kunskap om, skapa intresse för och verka för gemensamhet I allt som har att göra med segelbåtar av typen Omega 30. Klubben är öppen för alla och verkar i huvudsak via sin självklara samlingspunkt på Internet - www.omega30.se.

Du som seglar Omega 30 - Bli medlem du också!

 

Medlemmar har tillgång till våra medlemssidor och vårt medlemsforum