Hur Omega30 kom till världen
Redan tidigt på 70-talet var ”trettiofotare” ett allmänt vedertaget begrepp. Många seglare fann storleken optimal för sina behov och önskemål.
När mastheadriggarna efterhand började förlora i popularitet på 80-talet fanns trettiofotsbegreppet kvar i seglarnas medvetande och intresset började efterhand fokuseras på mer lättskötta,effektiva 7/8 delsriggar, gärna med självslående fock. Nya modeller började uppträda på marknaden. En av
dem var Omega 30. Den ritades – utan sidoblickar på regler såsom t ex IOR- av Ron Holland, som vid det här laget gjort sig ett namn som konstruktör av världsklass. Han fick fria händer med linjerna av beställaren, Familjebåtar AB.
Resultatet blev en tämlige
n slank båt med måttlig bredd och begränsat djupgående, avpassat för grunda svenska skärgårdsvikar.
Längden är ju egentligen drygt 31 fot men under påverkan av begreppet trettiofotare sattes namnet till Omega 30, mindre systerbåt till Familjebåtars Omega 34. Båda har dock nästan lika lång vattenlinjelängd, vilket ger Omega 30 goda fartresurser.
Riggen blev hög, 14,4 meter med genomgående mast och med ett väl tilltaget storsegel samt självslående fock. Stagningen blev den enkla men effektiva lösningen med enkla, svepta spridare, toppvant, undervant, fock- och akterstag. Inga backstag. Lösningen medgav goda möjligheter att krumma/trimma masten efter behov.

Omega 30 började säljas 1983 och tillverkningen pågick t o m 1987. Totalt ca 300 båtar färdigställdes under denna tid.

Mer ingående information om Omega30 och dess handhavande hittar du på våra medlemssidor


Omega 30 förekommer i två versioner; 30A och 30S.

Omega30 A
Omega 30A var först, och är den vanligast förekommande modellen.Den uppvisar en akterruff med två kojer, nåbara via en passage om babord nedgångstrappan eller via en aktre lucka i det lilla akterdäcket. I salongen finns ett vinkelpentry om styrbord,följt av en sittsoffa för två mot huvudskottet. Mittemot, på andra sidan ett stort klaffbord finns en lång soffa/koj om babord. Soffan kan breddas med hjälp av ryggdynan och bilda en ca 80cm bred koj. 
Tidiga modeller har både toalettstol och handfat på babords sida samt en garderob på styrbordssidan. Toalettdörren var då monterad långskepps och bildar då ett litet och trångt ytrymme.
Omega 30S
Omega 30S har ett långpentry längs hela styrbordssidan i salongen och två stickkojer akterut i stället för akterruff. 30S saknar även det lilla akterdäcket med separat nedgång. På denna modell har hela ruffen förlängts och bildar en mycket stor salong. Föröver är båda modellerna lika med toalett om babord och tvenne kojer i förpiken. Längst fram i stäven finns ett stuvutrymme för ex vis gasol,fendrar o annat. Denna modell har en extra akterstuv nåbar från sittbrunnen. En annan detalj är att motorns avgaser leds ut genom akterspegeln på 30S.
Data om Omega30
Konstruktör Ron Holland
Koncept och idé Rolf Gyhlenius
Längd över allt 9.40m
Längd i vattenlinjen 8.00m
Bredd 3.0m
Djup 1.55m
Deplacement 3.400kg
Kölvikt (järn) 1.330kg
Storsegel 27m²
Fock (självslående) 17
Stormfock 10
Genua 1 32
Spinnaker 65
LYS 1.14

Konstruktion
Skrovet är uppbyggt i enkellaminat av glasfiber och polyester medan överbyggnad o däck är utförda i sandwichkonstruktion med divinycellkärna.
En viss basinredning/innerliner finns för uppstyvning av skrovet. En mindre kölficka finns, samt några kraftiga tvärgående balkar, bl.a.under mastfoten och i salongens akterkant.
Alla tankar; vatten, toa, bränsle samt kylbox är utförda i rostfritt och placerade så centralt som möjligt.
Öppningen till salongen är bred och djup vilket ger rikligt med luft och ljus till båtens innandömen.
Ståhöjden i salongen är goda 185 cm och den fria durkytan är rymlig och ger gott om plats akter om det fasta klaffbordet.
All inredning är utförd i mahogny.

Motor

Motor är/var vanligen en Yanmar 1GM på 9 hk (7,5 hk på de allra första båtarna), numera till en del utbytt till Yanmar 2GM 18 hk.
Drivning sker via fast axel till tvåbladig foldingpropeller och via en skädda; stödlagerbock finns alltså ej. 
Rodret är ett balanserat spadroder under en negativ akterspegel, vanligen med en räddnings-och badstege, nu i flera fall bytt mot en badplattform.

Övrigt
På det hela taget uppvisar båten tämligen klassiska, tidlösa linjer (vilket kan visa sig långsiktigt klokt).Vid genomgång av båtpressens synpunkter på 1980-talet kan man konstatera, att båtens seglingsegenskaper får mycket höga poäng och att utförandet i övrigt är av god medelklass. Efter granskning erhöll Omega 30 Sjöfartsverkets Blå skylt vilket då betydde,att båtens uppbyggnad och säkerhet voro av god standard.

F ö torde andra-och tredjehandsägare över tiden ha gjort en del förbättringar och förändringar efter smak och önskemål i sina båtar varför sannolikt inte så många håller ursprunglig varvsstandard i alla avseenden.