<%@ Language=JavaScript %> Omega 30 - Klubben

Medlemskap i Omega30-klubben

Här tar vi emot anmälan om medlemsskap i Omega30-Klubben.

Vi kommer att ta ut en liten avgift för medlemskap (fn 100 SEK). Denna avgift kommer att bl a gå till de kostnader vi har för att driva hemsidan.

Som registrerad medlem får du tillgång hela Omega30-Klubben på nätet vilket innebär:

- Vårt Medlemsforum
- Våra informativa Medlemssidor

Alla uppgifterna som du anger kommer att skickas till klubbens kassör  Alexander Barnard.
Uppgifterna behandlas helt konfidentiellt.

Vi vill ha så mycket information om er och framförallt er Omega30 som möjligt för att kunna bygga upp klubbens kunskapsbas om och kring båtarna. Detta kommer att ligga till gagn för medlemmarna då vi bättre kommer att kunna sammanställa tips om förbättringar, få kännedom om styrkor och svagheter mm. 

Varmt välkommen att bli medlem i Omega30-klubben!

Registreringen av nya medlemmar stängd sedan 2011-01-25. Ev. kommer den att öppna igen under våren.